Подбор на правилното количество вода в работния разтвор

3 април 2023
Подбор на правилното количество вода в работния разтвор

Ниските количества вода в работния разтвор означават много по-малко усилия за прилагане на пестициди. Но има ограничение за това до колко може да се намали количеството на водата, преди да се появят проблеми. За да разберем какви са причините за това и да помогнем на операторите да използват точното количество вода за дадена ситуация, ще обясним накратко какво се случва с работния разтвор излязъл от дюзите докато достигне растителната покривка.

 

Основни принципи

 

За да подберем правилното количество вода при пръскане с пестициди, трябва да вземем предвид 3 основни фактора:

  • Първо - работният разтвор трябва да достигне до целта си;
  • Второ - необходимо е достатъчно количество капки за адекватно покритие на повърхностите, които пръскаме;
  • Трето - капките трябва да са във форма (размер на капката и концентрация на пестицида в нея), която позволява на пестицида да се поеме ефективно от целта;

 

 

Достигане до целта. 

 

Да започнем с първия фактор. Размерът на капките е от критична важност, както за елиминиране на дрифта, така и за предотвратяване на изпаряването на капките. Малките капки се отнасят лесно от вятъра, трудно достигат целта, в която са насочени и лесно се изпаряват в сухо време. В резултат на това пестицидите не могат да постигнат желания резултат. Едрите капки, от своя страна значително намаляват дрифта, но могат да рикошират от повърхността на листата и предлагат по-малко покритие на единица работен разтвор. 

Капки и от двата размера всъщност са важни за покриване на всички части от растението, така че не бива да пренебрегваме малките капки. Например, проникването на капки в гъста растителна покривка, особено широколистна, както и покритието на малки цели като стебла, се постига именно чрез фини капки. Едрите капки от своя страна са много по-добри при проникване в гъста житна  растителна покривка и имат отлично покритие на горната част на широколистни растения.

 

 

Покритие на целта. 

 

Необходимо е да успеем да отведем достатъчен брой капки за пълно покритие на целта ни. Колкото по-голяма листна площ имаме за покриване (т.е. колкото по-висока или по-гъста е растителната покривка), толкова повече капки ще са необходими за пълно покритие. Добър индикатор за това е т.н. ИЛП (Индекс на Листната Площ), дефиниран като сумарна листна площ на квадратен метър земя. 

За да придобием по-добра представа за това, можем да си представим пръскане с хербицид веднага след поникване на културата, сравнено с фунгицидно пръскане в края на сезона.

В първия случай растителната покривка може да се опише като разположена само в една равнина, близо до земята и с листна маса напълно открита за пръскане, като ИЛП в случая е по-малко от 1. Голямо насищане с капки върху повърхността на листата може да се постигне със сравнително ниски количества работен разтвор. 

Във втория случай растителната покривка ще има значително по-голяма дълбочина и ще съдържа голяма площ листа в ниската, средната и горната си част, като ИЛП е много по-голям от 1. За да успеем да доставим еднакво количество капки във всяка част от растителната покривка, ще са необходими много повече капки, съответно и много по-голямо количество работен разтвор. 

Като цяло, използването само на фини капки може да се окаже непродуктивно, защото са податливи на дрифт и изпарение. По-големите количества работен разтвор ще ни осигурят значително предимство, като позволят използването на по-едри капки. Това ще доведе до подобряване на покритето и минимизиране на изпарението и дрифта.

 

 

Ефикасност на покритието. 

 

Третия фактор, максимизиране ефикасността на специфични пестициди посредством размера на капката, е значително по-сложен. Обикновено контактни хербициди, както и листата на житни или трудни за омокряне растения, изискват по-фини капки и по-голямо количество на работния разтвор. При резервоарни смеси като клодинафоп + 2,4д например, по-големи количества вода и по-фини капки са за предпочитане. В таблица 1, по-долу, са показани препоръчителни размери на капки и количество работен разтвор според вида на хербицида.

 

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО КОЛИЧЕСТВО РАБОТЕН РАЗТВОР Л/ДКА РАЗМЕР НА КАПКАТА μm
Клодинафоп - пропаргил, Клетодим, Феноксапроп - П- етил, Пиноксаден 7-10 СРЕДНА - ЕДРА (220-400)
Трибенурон метил, Флорасулам, Тифенсулфорон-метил 6-10 ЕДРА - МНОГО ЕДРА (270-460)

2,4-Д, Клопиралид, Флуроксипир, Дикамба, МЦПА

 

6-10 ЕДРА - МНОГО ЕДРА (270-460)

Пироксулам, Тиенкарбазон, Имазамокс

 

7-10 СРЕДНА - ЕДРА (220-400)

Глифозат

 

 

3-5 ЕДРА - МНОГО ЕДРА (270-460)

Бромоксинил

 

 

7-10 СРЕДНА - ЕДРА (220-400)

Дикват

 

 

10-15 СРЕДНА - ЕДРА (220-400)

Таблица 1. Минимални количества работен разтвор за различните видове активни вещества при използване на разпръсквачи с възушна индукция и максимално качество на опръскване. 

 

 

В реалния живот на операторите рядко им се случва да пръскат само с един вид препарат. Повечето хербициди са или широкоспектърни, или се правят резервоарни смеси, които таргетират смесено заплевеляване (житно и широколистно). В резултат, една и съща резервоарна смес трябва да е еднакво ефективна върху житни и широколистни плевели, като някои от тях се намират в горната част на растителната покривка или са по-развити, докато друга част са току що изникнали. В такива случаи ще са необходими различни размери капки на работния разтвор за достигане на целта ни. 

 

 

Дюзи с въздушна индукция (ПРОТИВОВЕТРОВИ). 

 

Дюзите с въздушна индукция могат да бъдат използвани в повечето случаи, стига да се правят фини настройки в зависимост от условията. Увеличаването на работното налягане над 4 бара (за постигане на по-малки капки - Средни до Едри) и обем на работния разтвор от поне 7-10 литра/дка (за по-добро проникване), оптимизира работата на тези дюзи за житни плевели. По-ниски работни налягания (около 2.6-2.7 бара, Едра до Много Едра капка) са достатъчни, когато става дума за системни противошироколистни препарати или когато е необходим контрол на разпрашаването (дрифта). По-големи обеми на работния разтвор 12-15 л/дка може да са необходими, за да се постигне отлично покритие в гъсти растителни покривки. Винаги проверявайте информацията в каталозите на производителите, за да сте сигурни какъв размер капка ще получите от разпръсквача, който сте избрали. Този размер винаги ще варира в зависимост от типа дюза, дебита през нея и работното налягане. 

 

 

Размер на капките в работния разтвор

 

Всички дюзи произвеждат капки с диаметър в голям диапазон - от 5 µм to 1000 µм. Основната разлика между видовете дюзи е пропорцията на капки с различен диаметър в отделните фракции. Дюзите с възушна индукция не са податливи на дрифт, понеже много по-малка част от обема на спрея е с фин размер на капките. 

 

Дистрибуция на капките по размер

Разпределение на размерите капки в два различни спрея (по количество). Забележете, че и двата спрея съдържат, както фини така и едри капки. Разликата е количеството им във всяка фракция. Потъмнените области показват капките, които са податливи на дрифт (отляво) и тези, които са склонни към рикошети от листата (вдясно).  

 

Дори и да са противоветрови, дюзите произвеждат и известно количество малки капки. Точно те са тези, които осигуряват достатъчно покритие на листата в повечето случаи. Противоветровите дюзи произвеждат много повече едри капки, които не допринасят за добро покритие поради размера си и сравнително ниския си брой. 

Основните ни инструменти за избор на размера на капката в спрея са работното налягане (по-високото налягане намалява размера на капките) или избор на различна дюза.  

 

 

Работно налягане

 

Повсеместно се счита, че по-високото работно налягане увеличава проникването на работния разтвор в растителната покривка, вкарвайки го принудително надолу. Това не е вярно. Високото налягане наистина създава капки, които се движат по-бързо, но тази скорост бързо се губи. Докато спреят достигне растителната покривка, високата скорост е изгубена, особено за по-малките капки и единственият ефект, който се запазва е този на фина мъгла. По-фините капки ще проникнат по-дълбоко в растителната покривка, но само ако са предпазени от вятър. Дори и при лек вятър, фините мъгловидни спрейове са изключително податливи на отвяване и изпарение. Основното предимство на по-високото налягане е по-доброто действие на разпръсквачите, особено на тези с въздушна индукция, което води до по-равномерно покритие и по-добри резултати като цяло. 

 

 

Предимства на едрите капки

 

Въпреки, че се смята, че разпръсквачите с по-едри капки са по-лоши, те предоставят определени предимства: 

 

  • По-едрите капки предоставят въздушна асистенция на по-фините, като увличат въздух със себе си в растителната покривка. По този начин подпомагат проникването на фините капки до там, накъдето сме ги насочили, както споменахме по-горе. 
  • По-едрите капки се изпаряват по-бавно, увеличавайки възможността за абсорбация и транслокация в растението. 
  • По-едрите капки са много по-ефикасни при покриване на големи листа на растения, водейки до по-добро натрупване и по-добра фунгицидна защита. 
  • И най-важното, по-едрите спрейове имат по-малко разпрашаване и отвяване, което позволява работа при по-ветровити условия. Това, от своя страна гарантира, че прозореца за приложение на съответния препарат ще бъде спазен в зависимост от стадия на болеста или фазата на растението. 

 

 

Обем на водата в работния разтвор

 

По високото количество на работния разтвор е единственият и най-ефективен начин за увеличаване на проникването в гъста растителна покривка. По-високото количество ще достави по-голям брой капки в долната част на растителната покривка. Това ще доведе до по-добро качество на работа, в случаите, когато покритието на долните листа е от съществено значение (второ фунгицидно пръскане на пшеница например). Когато това се комбинира с по-ниска скорост на работа, надолу насочения поток от въздух, създаден от спрея, може да осигури значителни ползи при принуждаването на фините капки да проникнат по-дълбоко в растителната покривка. По-големите количества вода, също така, намаляват значимостта на размерите на капките, позволявайки работа с по-едри капки за намаляване на дрифта. 

 

 

Наклон на дюзите

 

Изследванията показват, че вертикалната горна част на растителната покривка, като класове и стъбла, биха имали полза от спрей под наклон. Струя, насочена напред предлага малко по-голямо предимство пред такава, насочена назад. Тъй като наклонените струи трябва да поддържат определен градус (около 30°) за да работят, използването на по-едри капки е за предпочитане. Фини и мъгловидни капки бързо ще се отклонят от първоначално зададената траектория и ще започнат да се движат в посоката на вятъра. Карането с ниска стрела също подобрява ползите от наклонен спрей. Изследванията не показват подобрено проникване от напред насочения спрей, но за сметка на това показва подобрено проникване на назад насочения спрей, особено в житна растителна покривка. 

Използването на дюзи с редуване на наклона - една напред, една назад и т.н. позволява постигане на оптимални резултати без да се налага използване на дюзи с двоен факел. Дюзите с двоен факел, освен че са по-скъпи, работят с много  по-малки по размер капки поради намаления си дебит, а това неминуемо води до увеличаване на дрифта и понижаване качеството на работа в гъста растителна покривка. 

 

 

Широколистни и житни растителни покривки

 

Как да преценим кое е най-подходящото количество вода и размер на капката за определен сценарий? Следните препоръки могат да помогнат: 

Първо определете гъстотата и типа на растителната покривка (широколистна или житна), както и коя част от нея таргетираме (горна, средна или долна). Ако покривката е гъста, но сравнително вертикална (пшеница, ечемик) и голяма част от нея трябва да се защити, най-добрата стратегия е да се приложи по-голямо количество вода при сравнително ниска скорост на работа. Това ще позволи на въздушно-капковото увличане, създадено от струята, да си свърши работата. Ако, от друга страна, само горната част на листата или класовете са нашата цел, може да се намали количеството на водата. В случай, че количеството вода е достатъчно високо спрямо растителната покривка, по-едрите капки не намаляват покритието или ефективността на пестицидите. 

Ако растителната покривка е гъста, но по-скоро хоризонтално ориентирана (широколистни култури), подобни правила важат по отношение на количеството вода и скорост на движение. Тогава използването на малко по-фина капка от дюзите може да бъде от полза. По-малките капки ще могат по-добре да се движат около и през листата, за да достигнат по-дълбоко в покривката. Поддържането на надолу насочена траектория на спре, посредством контрол на скорост на движение и количество на работния разтвор, ще са от критична важност. 

 

 

Препоръки при избор на дюзи

 

Отлична първоначална отправна точка за конвенционална пръскачка, с компютърно управление на нормата, ще бъде противоветрова дюза за ниско налягане с въздушна индукция. Селекцията на подобни дюзи предоставя широк диапазон на работните параметри, за да задоволи всяка нужда. Работно налягане в диапазон от 1.5 до 6 бара, размер на капката - СРЕДНА, ЕДРА и МНОГО-ЕДРА в зависимост от налягането, и ъгъл на факела между 80° и 110°, предоставят достатъчна гъвкавост, за да могат да се използват с всички налични на пазара препарати. 

Много е важно дюзите да са така подбрани, че да работят в средата на диапазона на налягане при нормална скорост на движение. Това ще позволи запазване на качеството на пръскане при колебания в работната скорост. 

За тези, които имат пръскачки с PWM, използването на дюзи с въздушна индукция е невъзможно и изборът на противоветрови дюзи е все още доста ограничен. Може да погледнете тук за селекция от PWM дюзи. 

 

Изборът на дюзи може да бъде огромен, поради големия избор от много доставчици. Дюзите са най-важната част от пръскачката, като отговарят за дозирането на работния разтвор, разпръскването му под формата на капки и разпределянето му по дължината на щангата. За да подберете точната дюза за своята конкретна нужда, следвайте тези общи препоръки:

прочети още